Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poradnia Dermatologiczna

Kierownik: dr n. med. Tomasz Janik

Specjalizacja: DermatologiaPoradnia mieści się w gabinecie A217.

Rejestracja telefoniczna – 68 452 77 78
Rejestracja osobista w Rejestracji Ogólnej (parter budynku „A”)
e- REJESTRACJA

Wizyty pierwszorazowe odbywają się na podstawie skierowania, które należy przekazać do Zakładu osobiście lub listownie w terminie 14 dni od daty rejestracji.

Poradnia udziela porad w zakresie:

  •  chorób skóry, włosów, paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową.

 Wykonuje badania diagnostyczne:

  •  zmian barwnikowych, badania mikrologiczne.

 Wykonuje zabiegi:

  •  kriochirurgiczne oraz fototerapię chorób skóry.

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=